צו בטיחות מספר 81,402

מספר צו
81402
תאריך מתן צו
09/05/2020
שם אתר/מפעיל
פרויקט ביה"ס יסודי נגבה מ.א יואב
יישוב
נגבה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
אי בדיקה של חשמלאי בודק ללוח חשמל
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מבנה וקיום / 163.(א)