צו בטיחות מספר 74,532

מספר צו
74532
תאריך מתן צו
23/10/2019
שם אתר/מפעיל
בית ספר יסודי שלב א+ ב וגני ילדים חמש כיתות- ערערה בנגב
יישוב
ערערה-בנגב
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ריבוי ליקויי בטיחות
שם חוק
חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד-1954
שם סעיף