צו בטיחות מספר 122,407

מספר צו
122407
תאריך מתן צו
16/11/2022
שם אתר/מפעיל
בי"ס מע"ר דרום אשדוד גוש 3714 חלקה 41
יישוב
אשדוד
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
לא בוצע בדיקה של מתקן החשמל הזמני באתר ע"י חשמלאי בודק.
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)- התשמ"ח-1988
שם סעיף
מבנה וקיום / 163.(א)