צו בטיחות מספר 62,961

מספר צו
62961
תאריך מתן צו
08/02/2018
שם אתר/מפעיל
מועדון לקהילת יוצאי אתיופיה-(שכ יא)באר שבע
יישוב
באר שבע
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
אי תקינות משטחי עבודה
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף