צו בטיחות מספר 103,468

מספר צו
103468
תאריך מתן צו
01/06/2021
שם אתר/מפעיל
הדוגית יבנה פרויקט מוסדות חינוך גוש 211 חלקה 8
יישוב
יבנה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
כבלי חשמל לא תקינים
שם חוק
שם סעיף