צווי בטיחות עבור נחום עמוס קבלן לעבודות בנין ופיתוח בע"מ

נמצאו 19 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
118620 26/07/2022 שדרות פג תוקף בודק חשמל
108795 28/10/2021 שדרות ליקויים רבים
107136 30/08/2021 שדרות גידורים
103470 01/06/2021 יבנה משטחי עבודה לא תקינים
103468 01/06/2021 יבנה כבלי חשמל לא תקינים
99956 23/02/2021 יבנה שרשרת/חבל/אביזר ההרמה לא נבדקו על ידי בודק מוסמך אחת לששה חדשים לפחות
99953 23/02/2021 יבנה איסור שימוש בפיגום
99955 23/02/2021 יבנה מכונת ההרמה לא נבדקה על ידי בודק מוסמך
99958 23/02/2021 יבנה לא קויים תכנון טפסות עבור קורת בטון שגובהה עולה על 75 סנטימטרים
99608 15/02/2021 שדרות משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
98249 19/01/2021 יבנה ליקויי בטיחות רבים
96634 15/12/2020 שדרות ריבוי ליקויי בטיחות במגרשים 332 333 334
83365 15/06/2020 יבנה אי תכנון של מערכת טפסות מעל 4 מטר גובה
78416 13/02/2020 שדרות הפסקת עבודה בגין ריבוי ליקויי בטיחות
73736 16/09/2019 שדרות ריבוי ליקויים
71768 10/07/2019 אשדוד ליקויי בטיחות
71405 24/06/2019 יבנה מבצע הבנייה לא הודיע על כך שמנהל עבודה הפסיק לשמש בתפקידו ולא מינה מנהל עבודה אחר במקומו
69494 29/03/2019 יבנה משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
60896 05/09/2017 ירוחם אי גידור משטחי עבודה