צו בטיחות מספר 60,896

מספר צו
60896
תאריך מתן צו
05/09/2017
שם אתר/מפעיל
צהלה-(שכונת צהלה)ירוחם
יישוב
ירוחם
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
אי גידור משטחי עבודה
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף