צו בטיחות מספר 99,608

מספר צו
99608
תאריך מתן צו
15/02/2021
שם אתר/מפעיל
בניית קוטג'ים רחוב אריק איינשטיין שכ' המוסיקה שדרות
יישוב
שדרות
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
גידור / 9.(א)