צו בטיחות מספר 99,958

מספר צו
99958
תאריך מתן צו
23/02/2021
שם אתר/מפעיל
הדוגית יבנה פרויקט מוסדות חינוך גוש 211 חלקה 8
יישוב
יבנה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
לא קויים תכנון טפסות עבור קורת בטון שגובהה עולה על 75 סנטימטרים
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
תכנון - קורה שגובהה עולה על 75 סנטימטרים / 85.(א).(3)