צו בטיחות מספר 71,768

מספר צו
71768
תאריך מתן צו
10/07/2019
שם אתר/מפעיל
פרויקט גן ילדים בעלזא רח' מאיר בעל הנס 38 ב' אשדוד
יישוב
אשדוד
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקויי בטיחות
שם חוק
שם סעיף