צו בטיחות מספר 118,620

מספר צו
118620
תאריך מתן צו
26/07/2022
שם אתר/מפעיל
גני ילדים מגרש 401 חלקה 36 48 רחוב סחלב 6 שדרות
יישוב
שדרות
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
פג תוקף בודק חשמל
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מבנה וקיום / 163.(א)