צו בטיחות מספר 69,494

מספר צו
69494
תאריך מתן צו
29/03/2019
שם אתר/מפעיל
הציונות יבנה בית הספר רבין
יישוב
יבנה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
גידור / 9.(א)