צו בטיחות מספר 99,953

מספר צו
99953
תאריך מתן צו
23/02/2021
שם אתר/מפעיל
הדוגית יבנה פרויקט מוסדות חינוך גוש 211 חלקה 8
יישוב
יבנה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
איסור שימוש בפיגום
שם חוק
שם סעיף