צו בטיחות מספר 71,405

מספר צו
71405
תאריך מתן צו
24/06/2019
שם אתר/מפעיל
הציונות יבנה בית הספר רבין
יישוב
יבנה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
מבצע הבנייה לא הודיע על כך שמנהל עבודה הפסיק לשמש בתפקידו ולא מינה מנהל עבודה אחר במקומו
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מינוי מנהל עבודה / 2.(ג)