צו בטיחות מספר 103,470

מספר צו
103470
תאריך מתן צו
01/06/2021
שם אתר/מפעיל
הדוגית יבנה פרויקט מוסדות חינוך גוש 211 חלקה 8
יישוב
יבנה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
משטחי עבודה לא תקינים
שם חוק
שם סעיף