צו בטיחות מספר 73,736

מספר צו
73736
תאריך מתן צו
16/09/2019
שם אתר/מפעיל
בניית קוטג'ים רחוב אריק איינשטיין שכ' המוסיקה שדרות
יישוב
שדרות
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ריבוי ליקויים
שם חוק
חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' 10) התשע"ו-2016
שם סעיף
צווי בטיחות ((תיקון מס' 10) התשע"ו-2016) / 6א.(א)