צו בטיחות מספר 105,658

מספר צו
105658
תאריך מתן צו
26/07/2021
שם אתר/מפעיל
מרכז מסחרי שלב א רח' הפטל שער הגיא מערבי יוקנעם עילית
יישוב
יקנעם עילית
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
לא התקבל תסקיר הבדיקה
שם חוק
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970
שם סעיף
תסקירים / 119א.(א)