צווי בטיחות עבור תוראב השקעות ופיתוח בע"מ

נמצאו 13 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
114652 28/03/2022 מודיעין-מכבים-רעות לא נבדק סל להרמת אדם לאחר 6 חודשים פג תוקף תסקיר הבדיקה של סל הלרמת אדם
106863 23/08/2021 יקנעם עילית טופס הודעה על פעולות בנייה ומינוי מנהל עבודה לא נשלח בדואר רשום אלא נתקבל בפקס
106177 05/08/2021 זכרון יעקב צו הפסקת עבודה בגין תאונה קשה למשך 48 ש"ע
105658 26/07/2021 יקנעם עילית לא התקבל תסקיר הבדיקה
105660 26/07/2021 יקנעם עילית לא התקבל תסקיר הבדיקה
91481 23/08/2020 יקנעם עילית מינוי מנהל עבודה לא מאושר עוזר בטיחות לא באתר וליקויי ב
80559 01/04/2020 יקנעם עילית פציעת אדם
79763 11/03/2020 יקנעם עילית צו בטיחות כללי להפסקת עבודה
79785 11/03/2020 יקנעם עילית צו בטיחות כללי להפסקת עבודה
75900 10/12/2019 יקנעם עילית אחר
75960 10/12/2019 יקנעם עילית התבצעה עבודת חפירה באופן שלא מנעה פגיעה בעובד
71425 26/06/2019 מודיעין-מכבים-רעות ליקויי בטיחות
60153 09/07/2017 מודיעין-מכבים-רעות הפסקת עבודה בגין תאונה