צו בטיחות מספר 106,863

מספר צו
106863
תאריך מתן צו
23/08/2021
שם אתר/מפעיל
מרכז מסחרי שלב א רח' הפטל שער הגיא מערבי יוקנעם עילית
יישוב
יקנעם עילית
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
טופס הודעה על פעולות בנייה ומינוי מנהל עבודה לא נשלח בדואר רשום אלא נתקבל בפקס
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מינוי מנהל עבודה / 2.(ד)