צו בטיחות מספר 91,481

מספר צו
91481
תאריך מתן צו
23/08/2020
שם אתר/מפעיל
מרכז מסחרי שלב א רח' הפטל שער הגיא מערבי יוקנעם עילית
יישוב
יקנעם עילית
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
מינוי מנהל עבודה לא מאושר עוזר בטיחות לא באתר וליקויי ב
שם חוק
שם סעיף