צו בטיחות מספר 75,960

מספר צו
75960
תאריך מתן צו
10/12/2019
שם אתר/מפעיל
מרכז מסחרי שלב א רח' הפטל שער הגיא מערבי יוקנעם עילית
יישוב
יקנעם עילית
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
התבצעה עבודת חפירה באופן שלא מנעה פגיעה בעובד
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מניעת התמוטטות / 111.(א)