צו בטיחות מספר 108,292

מספר צו
108292
תאריך מתן צו
18/10/2021
שם אתר/מפעיל
נאות שמיר מגרש 302 רמלה.3 מבנים
יישוב
רמלה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
הוכנסו לשימוש במפעל שרשרות חבלים ואביזרי הרמה ללא ניסוי ובדיקה של בודק מוסמך
שם חוק
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970
שם סעיף
שימוש ראשון / 76.