צווי בטיחות עבור עמרם אברהם ביצועים בע"מ

נמצאו 16 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
119647 23/08/2022 טירת כרמל תאונת מוות של שני עובדים
119574 21/08/2022 טירת כרמל תאונת מוות של שני עובדים
114522 24/03/2022 רמלה ליקויים רבים באתר הבניה
111566 06/01/2022 פרדס חנה-כרכור הותקן פיגום זקפים מיוחד ללא תכנון מתאים
109497 14/11/2021 פרדס חנה-כרכור ליקוי בטיחות (באתר התרחשה תאונת מוות בתאריך 08/11)
109425 11/11/2021 פרדס חנה-כרכור הפסקת עבודה בגין תאונת מוות
109274 09/11/2021 פרדס חנה-כרכור הפסקת עבודה בגין תאונת מוות
108293 18/10/2021 רמלה העובד בגובה אינו מאובטח במשך כל זמן העבודה בגובה במערכת מתאימה לבלימת או מניעת נפילה
108292 18/10/2021 רמלה הוכנסו לשימוש במפעל שרשרות חבלים ואביזרי הרמה ללא ניסוי ובדיקה של בודק מוסמך
108301 17/10/2021 פרדס חנה-כרכור ליקויי בטיחות רבים המסכנים חיי אדם
101069 21/03/2021 פרדס חנה-כרכור טפסה ב-2 רבדים והכנת תוכנית של קונסטרוקטור
101071 21/03/2021 פרדס חנה-כרכור עגורן צריח אשר הותקן בו קו חיים ללא בדיקה חוזרת/תוכנית
98725 31/01/2021 רמלה לא גודרה חפירה שלתוכה עלול אדם ליפול מגובה אנכי העולה על 2 מטרים
98036 17/01/2021 רמלה לא אובטחו מפני נפילה אמצעים הדרושים לביצוע העבודה בגובה
83209 10/06/2020 חדרה נראה שימוש באתר בכבלי חשמל מאריך וציוד (תקעים/שקעים) שאינם מתאימים לדרישות תקנות החשמל.
65441 23/07/2018 טירת כרמל עבודה בקרבת קו חשמל