צו בטיחות מספר 83,209

מספר צו
83209
תאריך מתן צו
10/06/2020
שם אתר/מפעיל
בית אבות סיעודי בזק ששת המים פינת יצחק פרנקל 1 חדרה
יישוב
חדרה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
נראה שימוש באתר בכבלי חשמל מאריך וציוד (תקעים/שקעים) שאינם מתאימים לדרישות תקנות החשמל.
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מבנה וקיום / 163.(א)