צו בטיחות מספר 108,293

מספר צו
108293
תאריך מתן צו
18/10/2021
שם אתר/מפעיל
נאות שמיר מגרש 302 רמלה.3 מבנים
יישוב
רמלה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
העובד בגובה אינו מאובטח במשך כל זמן העבודה בגובה במערכת מתאימה לבלימת או מניעת נפילה
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) תשס"ז-2007
שם סעיף
חובת שימוש בציוד להגנה בעת ביצוע עבודה בגובה / 8.(א.(1))