צו בטיחות מספר 98,725

מספר צו
98725
תאריך מתן צו
31/01/2021
שם אתר/מפעיל
מכבי שדרות הרצל/אנגל רמלה
יישוב
רמלה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
לא גודרה חפירה שלתוכה עלול אדם ליפול מגובה אנכי העולה על 2 מטרים
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
גידור בור חפירה או מדרון / 115.(א)