צו בטיחות מספר 98,036

מספר צו
98036
תאריך מתן צו
17/01/2021
שם אתר/מפעיל
נאות שמיר מגרש 302 רמלה.3 מבנים
יישוב
רמלה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
לא אובטחו מפני נפילה אמצעים הדרושים לביצוע העבודה בגובה
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) תשס"ז-2007
שם סעיף
ביצוע עבודות גלישה / 34.(7)