צו בטיחות מספר 108,320

מספר צו
108320
תאריך מתן צו
17/10/2021
שם אתר/מפעיל
מעון יום-בני נצרים
יישוב
בני נצרים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ריבוי ליקויים
שם חוק
שם סעיף