צווי בטיחות עבור משאב הנדסה ובניה בע"מ

נמצאו 11 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
130962 06/06/2023 עומר אי תקינות וגידור משטחי עבודה
126159 21/02/2023 עומר ריבוי ליקויים
124134 09/01/2023 קרית חינוך שדות נגב ליקויי בטיחות רבים
110414 06/12/2021 דימונה ליקויים רבים
108320 17/10/2021 בני נצרים ריבוי ליקויים
106954 24/08/2021 דימונה ריבוי ליקויים
100657 23/03/2021 חולון ליקויים רבים באתר הבניה
84020 25/06/2020 קריית יערים ליקויי בטיחות כפי שנראו בעת הביקור
83551 21/06/2020 באר שבע ליקויים רבים באתר הבניה
80890 22/04/2020 באר שבע הפסקת עבודה בגין ריבוי ליקויי בטיחות
59277 15/05/2017 קריית יערים ליקויי בטיחות רבים