צו בטיחות מספר 124,134

מספר צו
124134
תאריך מתן צו
09/01/2023
שם אתר/מפעיל
מרכז הפעלה וחוסן - מ.א שדות נגב
יישוב
קרית חינוך שדות נגב
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקויי בטיחות רבים
שם חוק
שם סעיף