צו בטיחות מספר 126,159

מספר צו
126159
תאריך מתן צו
21/02/2023
שם אתר/מפעיל
מבנה משרדים SD
יישוב
עומר
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ריבוי ליקויים
שם חוק
שם סעיף