צו בטיחות מספר 108,445

מספר צו
108445
תאריך מתן צו
19/10/2021
שם אתר/מפעיל
בית ספר ניצנים גדרה
יישוב
גדרה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
הגידור אינו תקין
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
גידור / 9.(א)