צווי בטיחות עבור ניקאר ושות

נמצאו 7 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
110244 30/11/2021 אלעד חסר גידורים על משטחי עבודה
109357 10/11/2021 אלעד פיגום זקפים לא תקין
109362 10/11/2021 אלעד חסר אישור חשמל
108445 19/10/2021 גדרה הגידור אינו תקין
108446 19/10/2021 גדרה הסולם אינו תקין
69036 04/03/2019 אלעד לא הותקנו בפיגום זקפים חיזוקים אלכסוניים במספר מספיק להבטחת יציבות הפיגום
69038 04/03/2019 אלעד לוח החשמל לא הותקן במקום הנוח לגישה ולטיפול