צו בטיחות מספר 108,446

מספר צו
108446
תאריך מתן צו
19/10/2021
שם אתר/מפעיל
בית ספר ניצנים גדרה
יישוב
גדרה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
הסולם אינו תקין
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) תשס"ז-2007
שם סעיף
חובת המבצע / 21.(א)