צו בטיחות מספר 110,244

מספר צו
110244
תאריך מתן צו
30/11/2021
שם אתר/מפעיל
ביה"ס C-2001 רבן יוחנן בן זכאי אלעד
יישוב
אלעד
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
חסר גידורים על משטחי עבודה
שם חוק
שם סעיף