צו בטיחות מספר 69,038

מספר צו
69038
תאריך מתן צו
04/03/2019
שם אתר/מפעיל
אבן גבירול אלעד (מקבץ תלת גנ"י) מגרש 4002
יישוב
אלעד
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
לוח החשמל לא הותקן במקום הנוח לגישה ולטיפול
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל) התש"ן-1990
שם סעיף
לוח חשמל קבוע / 4.(ב)