צו בטיחות מספר 109,357

מספר צו
109357
תאריך מתן צו
10/11/2021
שם אתר/מפעיל
ביה"ס C-2001 רבן יוחנן בן זכאי אלעד
יישוב
אלעד
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
פיגום זקפים לא תקין
שם חוק
שם סעיף