צו בטיחות מספר 69,036

מספר צו
69036
תאריך מתן צו
04/03/2019
שם אתר/מפעיל
אבן גבירול אלעד (מקבץ תלת גנ"י) מגרש 4002
יישוב
אלעד
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
לא הותקנו בפיגום זקפים חיזוקים אלכסוניים במספר מספיק להבטחת יציבות הפיגום
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
חיזוק פיגום זקפים / 43.(א)