צו בטיחות מספר 110,516

מספר צו
110516
תאריך מתן צו
12/12/2021
שם אתר/מפעיל
שדרות אגם כנרת 3 מגרש 201 נתניה
יישוב
נתניה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
אוסר ביצוע עבודות בגובה ללא ציוד מגן למנית נפילת עובדים
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף