צווי בטיחות עבור מור (י. ז) השקעות ואחזקות בע"מ

נמצאו 12 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
112951 10/02/2022 שוהם לא בוצעה בדיקה למתקן החשמל
110516 12/12/2021 נתניה אוסר ביצוע עבודות בגובה ללא ציוד מגן למנית נפילת עובדים
110204 01/12/2021 אשדוד ליקויים רבים באתר הבניה
110205 30/11/2021 אשדוד הפסקת עבודה בגין תאונה לארבעים ושמונה שעות
102808 12/05/2021 קריית טבעון הפסקת עבודה בגין ליקויי בטיחות רבים
99164 07/02/2021 תל אביב - יפו אי התקנה וקיום של מעקה למדרגות
96975 23/12/2020 רמת גן ליקויי בטיחות רבים
94183 22/10/2020 נתניה צדי החפירה שעומקה עולה על 1.20 מ' לא הובטחו מפני התמוטטות באמצעות דיפון מתאים או באמצעות יצירת שיפוע טבעי
93713 13/10/2020 קריית טבעון לא מינית אדם מיומן כראוי להיות ממונה על הבטיחות במפעל
93612 11/10/2020 רמת גן עבודת בנייה אינה מתבצעת בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה
93620 11/10/2020 רמת גן עותק אישור הדרכה לכל עובד אינו נמצא בידי מנהל עבודה בעבודות בניה
84469 05/07/2020 תל אביב - יפו משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.