צו בטיחות מספר 93,620

מספר צו
93620
תאריך מתן צו
11/10/2020
שם אתר/מפעיל
אביגיל 20 רמת גן
יישוב
רמת גן
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
עותק אישור הדרכה לכל עובד אינו נמצא בידי מנהל עבודה בעבודות בניה
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) תשס"ז-2007
שם סעיף
הדרכה ואימון / 6.(ד)