צו בטיחות מספר 94,183

מספר צו
94183
תאריך מתן צו
22/10/2020
שם אתר/מפעיל
שדרות אגם כנרת 3 מגרש 201 נתניה
יישוב
נתניה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
צדי החפירה שעומקה עולה על 1.20 מ' לא הובטחו מפני התמוטטות באמצעות דיפון מתאים או באמצעות יצירת שיפוע טבעי
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
צדי חפירה או מילוי / 112.(א)