צו בטיחות מספר 93,713

מספר צו
93713
תאריך מתן צו
13/10/2020
שם אתר/מפעיל
פרוייקט "מצפה מור" רח' מעלה אבשלום גוש 11398 קרית טבעון
יישוב
קריית טבעון
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
לא מינית אדם מיומן כראוי להיות ממונה על הבטיחות במפעל
שם חוק
תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונה על בטיחות) התשנ"ו-1996
שם סעיף
חובת מינוי ממונה על הבטיחות / 4.(2)