צו בטיחות מספר 112,951

מספר צו
112951
תאריך מתן צו
10/02/2022
שם אתר/מפעיל
מרכז מסחרי מע"ר דרום שוהם גוש 6888 חלקה 40 שוהם
יישוב
שוהם
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
לא בוצעה בדיקה למתקן החשמל
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מבנה וקיום / 163.(א)