צו בטיחות מספר 111,761

מספר צו
111761
תאריך מתן צו
12/01/2022
שם אתר/מפעיל
מנוחה ונחלה 52 פינת דוד שמעוני 2: רחובות
יישוב
רחובות
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
כבלי חשמל לא תקינים ולא מתאימים לדרישות החוק
שם חוק
שם סעיף