צווי בטיחות עבור מ א י הנדסה ע צ בע"מ

נמצאו 7 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
119452 17/08/2022 ראשון לציון ליקויים רבים
118499 24/07/2022 רחובות גובה הזקפים הכפולים אינו מספיק: הגובה אינו שווה ליתרת גבהו של הפיגום על 20 מטרים
114983 06/04/2022 רחובות פיגום לא תקין
111761 12/01/2022 רחובות כבלי חשמל לא תקינים ולא מתאימים לדרישות החוק
109358 10/11/2021 רחובות ליקויים רבים באתר הבניה
60732 14/08/2017 תל אביב - יפו האדם שנתמנה למנהל עבודה אינו מסוגל לבצע את התפקיד בשל רקע מקצועי שאינו מתאים למילוי התפקיד
58120 21/02/2017 תל אביב - יפו משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.