צו בטיחות מספר 58,120

מספר צו
58120
תאריך מתן צו
21/02/2017
שם אתר/מפעיל
דרך שלמה 65 ת"א
יישוב
תל אביב - יפו
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
גידור / 9.(א)