צו בטיחות מספר 60,732

מספר צו
60732
תאריך מתן צו
14/08/2017
שם אתר/מפעיל
דרך שלמה 65 ת"א
יישוב
תל אביב - יפו
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
האדם שנתמנה למנהל עבודה אינו מסוגל לבצע את התפקיד בשל רקע מקצועי שאינו מתאים למילוי התפקיד
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מינוי מנהל עבודה / 2.(ה)