צו בטיחות מספר 118,499

מספר צו
118499
תאריך מתן צו
24/07/2022
שם אתר/מפעיל
מנוחה ונחלה 52 פינת דוד שמעוני 2: רחובות
יישוב
רחובות
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
גובה הזקפים הכפולים אינו מספיק: הגובה אינו שווה ליתרת גבהו של הפיגום על 20 מטרים
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
זקפי פיגום / 40.(ד)