צו בטיחות מספר 111,946

מספר צו
111946
תאריך מתן צו
17/01/2022
שם אתר/מפעיל
בית שמש רבינא 703 - גני ילדים
יישוב
בית שמש
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
עבודת בנייה אינה מתבצעת בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מינוי מנהל עבודה / 2.(א)